Výjezd do Štrasburku: 6. až 8. den

03.06.2023

Naše základní škola byla vybrána, aby reprezentovala Českou republiku na události pořádané u 70. výročí Evropského parlamentu – Let’s Celebrate Europe. Žáci ze všech 27 členských zemí Evropské unie vystoupili v prostorách Evropského parlamentu. Tento koncert bylo možné sledovat online. Mimo nácvik sborového zpěvu a vystoupení na události musely naše děti také nacvičit a natočit krátké taneční vystoupení (tzv. flash mob).

Shrnutí prvních dvou dní naleznete v dříve publikovaném článku ZDE.

Shrnutí třetího až pátého dne, včetně videozáznamu online přenosu, naleznete v článku ZDE.

Šestý den výjezdu

V Den dětí, tedy ve čtvrtek 1. 6., jsme se v osm hodin ráno sešli v prostorách hostitelské školy Middle School Grégoire De Tours v Marlenheimu. Odtud jsme se vydali, společně se slovenskou a francouzskou delegací, směrem k radnici města. Tam nás již čekal pan starosta, který nám pověděl, za přítomnosti místních médií, několik informací o městě Marlenheimu. Sdělil nám fakta a zajímavosti týkající se nejen historie města, ale také jeho současné situace.

Následovala komentovaná prohlídka historického centra města, v rámci které jsme navštívili řadu památek. Mimo jiné kostel sv. Richarda (Église Sainte-Richarde) a muzeum. V knihovně nám pak naše průvodkyně Veronika představila tvorbu místního autora pohádek Tomiho Ungerera. Věnovala se zejména jeho knize Zeraldin obr (Zeraldas Riese), jejíž obsah nám převyprávěla. Ukázala nám také animované video, shrnující obsah knihy v německém jazyce, vytvořené jejími francouzskými žáky. Z knihovny jsme se vrátili zpět do školy. Zde jsme se setkali s radní Alsaska Chantal Jeanpert, která nám popřála příjemný pobyt ve Francii a také šťastný návrat domů. Program pokračoval výborným obědem v místní školní jídelně.

Po obědě jsme vyrazili na poměrně náročnou procházku směrem do vinic nad městem. Strmou stezkou jsme všichni úspěšně vystoupali až na vrcholek kopce a užili si tak místní přírody i radosti z pohybu. Po návratu do školy se žáci opět vrátili do hostitelských rodin, aby s nimi strávili zbytek dne a načerpali potřebné síly na poslední den s našimi francouzskými přáteli.

Sedmý a osmý den výjezdu

Poslední den výjezdu, tedy pátek 2. 6., jsme opět zahájili srazem se Slováky a Francouzi v prostorách hostitelské školy. Odtud jsme pak kolem deváté hodiny autobusy vyrazili do Štrasburku. Tam nám naši francouzští přátelé poskytli prohlídku historického centra města. Součástí prohlídky byla také návštěva Alsaského muzea, kde jsme nahlédli do historie této oblasti Francie. Z muzea jsme pokračovali ke katedrále Notre-Dame, kde proběhl rozchod. Všichni účastníci tak dostali možnost strávit hodinu a půl dle svého uvážení. Nakoupili jsme například dárky domů a oblečení, osvěžili se v místních kavárnách či restauracích a někteří z nás rovněž navštívili samotnou katedrálu. Poté jsme se vydali zpět k autobusům, které nás bezpečně přepravily zpět do prostor hostitelské školy.

Na dvoře školy nám francouzští přátelé připravili pohoštění. Strávili jsme zde poslední společné chvíle a rozloučili jsme se. Žáci pak vyrazili zpět do hostitelských rodin, kde si sbalili své věci. Okolo sedmé hodiny večerní se pak naše delegace setkaly před školou, kde jsme se naposledy rozloučili s hostitelskými rodinami, žáky a také s francouzskými pedagogy. Chvíle to byla velmi emotivní. Francouzi se o nás skvěle starali po celou dobu pobytu a není divu, že vznikla řada nových mezinárodních přátelství. Po rozloučení jsme se již vydali, společně se slovenskou delegací, vstříc našim domovským končinám – Odrám a Bystričanům.

Po dlouhé cestě, která trvala zhruba 12 hodin, jsme v sobotu 3. 6. okolo sedmi hodin ráno dorazili k naší škole, kde na děti už čekaly jejich vlastní rodiny. Zde jsme se rozloučili s našimi slovenskými přáteli i mezi sebou a rozprchli jsme se do svých domovů odpočívat po dlouhé a vyčerpávající cestě.

Děkujeme našim francouzským hostitelům za skvělou organizaci celého pobytu. Všechny rodiny, žáci i zaměstnanci školy dělali vše pro to, abychom se ve Francii cítili jako doma. Jejich přístupu si vážíme a odvážíme si, kromě nových přátelství a darů pro své blízké, také celou řadu zážitků, které zůstanou v naší mysli i v našich srdcích už napořád.

Za naši delegaci,
Mgr. Tomáš Kubíček