Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně s pravidly, uvedenými v paragrafech 4 a 5. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.komenska.com.

Stav souladu

Požadavky jsou plněny v rozsahu, stanoveném zákonem, tedy u informací, které je naše škola povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle právních předpisů, nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  • dokumenty ve formátu *.PDF, zveřejněné před datem 29. 7. 2020, mohou být v některých případech naskenované jako obrázek (neobsahují strojově zpracovatelný text)*
  • některé dokumenty jsou zveřejňovány v uzavřených formátech, konkrétně *.DOC, *.DOCX, *.XLS a *.XLSX**

Důvody a řešení

* Takovéto dokumenty jsou již zpravidla neaktuální. V případě dokumentů, zveřejněných po datu 29. 7. 2020, dbáme na to, aby byl text strojově zpracovatelný.

** Uvedené formáty používáme, protože jsou velmi rozšířené a pro uživatele našich webových stránek praktické jak z hlediska tisku, tak z hlediska následných úprav (např. v případě šablon – žádosti, apod.). Tyto dokumenty je možné otevřít s použitím bezplatného software, například Dokumenty Google či LibreOffice. Naši žáci mají navíc možnost uvedené formáty otevřít s použitím kancelářského balíku Microsoft Office 365, který mohou získat zdarma. Více informací o získání kancelářského balíku naleznete ZDE.

Postup v případě nalezení problému

V případě, že se setkáte s problémem, týkajícím se přístupností či zobrazování našich webových stránek, či budete mít důvodné podezření, že stránky nesplňují požadavky dle zákona č. 99/2019 Sb, nebo že nejsou důvody, uvedené výše, opodstatněné, kontaktujte prosím správce webových stránek na emailové adrese helpdesk@komenska.com.

Toto prohlášení bylo vypracováno a zveřejněno dne 29. 7. 2020.