Školní psycholog

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Petra Chytilová

Kontakty: 721 978 691, petra.chytilova@komenska.com

Konzultační hodiny:

Prosím objednejte se na konzultaci předem (e-mailem, telefonem nebo osobně).
Po domluvě lze sjednat schůzku i mimo konzultační hodiny.
S čím se můžete na školního psychologa obrátit?

Děti
• Když máš potíže s učením.
• Když tě trápí vztahy mezi spolužáky.
• Když ti někdo ve škole nebo doma ubližuje.
• Když prožíváš těžkou situaci.
• Když tě něco trápí a nevíš jak to vyřešit.

Rodiče
• Když se potřebujete poradit při řešení výchovných nebo osobních problémů vašeho dítěte.
• Když má vaše dítě problémy s učením nebo se mu zhoršil prospěch.
• Když má vaše dítě poruchu učení nebo jiné vážnější postižení.
• Když máte obavu, že dítě někdo ve škole šikanuje.
• Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání dítěte (střední škola, víceleté gymnázium).
• Když se vaše dítě ocitlo v těžké situaci (rozvod, úmrtí v rodině, vážné onemocnění atd.)

Služby psychologa jsou pro žáky školy i jejich rodiče zdarma.