Čarodějnice ve školní družině

06.05.2024

V předvečer 1. května se slaví tradiční svátek čarodějnic známý také jako Filipojakubská noc. 

Dříve byl tento svátek spojován právě s vyháněním čarodějnic, neboť naši předkové věřili, že právě této noci se čarodějnice scházejí na sabatech a spřádají různé plány, před kterými se lidé chránili tím, že zapalovali ohně a vyhazovali hořící košťata do vzduchu.

Dnes je Filipojakubská noc spojována spíše s opékáním špekáčků a oslavou s přáteli.

Čarodějnicím jsme se věnovali také v naší školní družině, a to například výrobou čarodějnice ze slámy, starého oblečení a výtvarným uměním našich dětí. Také hledáním přísad do čarodějnického lektvaru, či při různých soutěžích, při kterých se projevila chytrost, zručnost a šikovnost našich čarodějů.

Den kouzel se nám povedl, schováme košťata a budeme se těšit na příště.

Tato akce byla spolufinancována z grantu města Odry a moc bych chtěla také poděkovat našim deváťákům za pomoc.

Lucie Selivanová
vychovatelka