Bezhotovostní platby

Účet školy je: 22533801/0100
Jako variabilní symbol uvádějte prvních 6 číslic rodného čísla.
Do poznámky nám prosím uvádějte příjmení žákatřídu a účel platby.

příklad (Novák, 7.B, lyžařský výcvik)

Příspěvky do školního sportovního klubu

Školní sportovní klub při ZŠ Odry, Komenského 6, z.s.
Komenského 609/6, 742 35 Odry
IČ: 03538605
Číslo účtu ŠSK:1765131349/0800