Základní informace o škole

Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace, 742 35 Odry

IČ: 00848191
DIČ: CZ00848191
IZO: 102244332
č.ú. školy 22533801/0100
č.ú. školní sportovní klub 1765131349/0800

tel. škola – 556 730 237
sborovna – 556 712 602
mobil škola – 739 069 159
tel. školní družina – 556 712 601
mobil školní družina – 605 163 847
tel. školní jídelna – 556 730 238
mobil školní jídelna – 739 069 152

web: www.komenska.com

E-mail: zsokom@seznam.cz

ID datové schránky: 28usfwk

Výchovný poradce – Mgr. Markéta Fabíková, marketa.fabikova@komenska.com, Mgr. Petra Chytilová /tel. 721 978 691/, petra.chytilova@komenska.com

Příspěvky do školního sportovního klubu
Školní sportovní klub při ZŠ Odry, Komenského 6, z.s.
Komenského 609/6, 742 35 Odry
IČ : 03538605
Číslo účtu ŠSK :1765131349/0800