Slavnostní ocenění u starosty města

28.06.2024

Ve čtvrtek 27. června pozvalo vedení města ke slavnostnímu ocenění za školní rok 2023/24 nominované žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky všech školských zařízení v Odrách.

Za naši školu se ceremoniálu zúčastnili:

Tereza Medunová – žákyně 9.A třídy

Terezka po celou dobu svého studia pracovitostí a pílí dosahovala vynikajících výsledků. Reprezentovala školu ve sportovních a vědomostních soutěžích. Mezi Terezčiny nejvýznamnější úspěchy patří krásné 5. místo v krajské soutěži z olympiády v českém jazyce poté, co obsadila postupové 2. místo v okrese Nový Jičín. Aktivním přístupem se podílela na tvorbě a realizaci mnoha projektů žákovské rady. Z mimoškolních aktivit můžeme uvést Terezčinu účast na táborech v pozici pomocného instruktora. A v neposlední řadě jako absolventka tanečního oboru vystupovala a moderovala taneční revue.

Kira Dymkova – žákyně 9.B třídy

Kira je výjimečným příkladem odhodlání a intelektuálního růstu. Kira, původem z Ukrajiny, přišla do naší školy na jaře roku 2022 a během krátké doby dokázala ovládnout český jazyk s takovou bravurou, že by ji mnozí mohli považovat za rodilou mluvčí. Její pilnost a cílevědomost jsou obdivuhodné. Kira je nejen snaživá a aktivní ve svém akademickém snažení, ale také je velmi kamarádská a oblíbená mezi svými spolužáky. Její schopnost logického uvažování je skutečně skvělá, což dokazuje její výborné znalosti v přírodovědných předmětech. Kira reprezentovala naši školu s vynikajícími výsledky v okresních kolech matematické a fyzikální olympiády a zazářila i v soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky. V okresním finále fyzikální olympiády obsadila 2. místo v okrese Nový Jičín. Zapojovala se do soutěží a aktivit pořádaných školou, například do logické soutěže IQ 150. Její úspěchy jsou důkazem jejího nadání a usilovné práce. Je pro nás ctí, že můžeme mít Kiru mezi našimi studenty, a jsme si jisti, že její budoucnost bude zářná a plná dalších úspěchů. Děkujeme Vám, že jste si našli čas ocenit její úsilí a přispět k její motivaci na cestě za vzděláním a osobním rozvojem.

Štěpánka Ondrová – žákyně 9.C třídy

Štěpánka je vzornou žákyní naší školy, prospívá s vyznamenáním. Aktivně a úspěšně se zapojovala do školních soutěží. Vyniká intelektem, spolehlivostí, aktivním přístupem přispívala k chodu školy, je absolventkou ZUŠ v Odrách tanečního oboru, který ji nasměřoval k budoucímu vzdělávání na konzervatoři. Naši školu i město několikrát reprezentovala na okresních kolech tanečních přehlídek. Její osobnosti si velice vážíme a chtěli bychom ji popřát mnoho štěstí a sil v následujících letech.

Pan Miloslav Černoch

Pan Miloslav Černoch nastoupil da naší školní jídelny v lednu 2012. Předtím pracoval s malou přestávkou 16 let v Dělnickém domě jako vedoucí restaurace. Ve škole se také stal vedoucím školní jídelny. Poslední dva roky pak zastával pozici zástupce vedoucí školní jídelny. Pan Černoch byl vždy organizačně schopný vedoucí, která vždy šel a stále je příkladem pro ostatní zaměstnance. Je to člověk obětavý, spravedlivý, vstřícný a lidský. Za jeho poctivou práci nejen pro školní jídelnu, ale pro celou školu mu tímto děkujeme a přejeme mnoho zdraví do dalších let.

Amélie Vrbová – žákyně 9. A třídy

Amálku nominovala Základní umělecká škola Odry. Amálka se během celého studia na naší škole vyznačovala vzornou přípravou do hodin. Její nadšení pro tanec a snaha o neustálé zlepšování byly inspirací pro všechny spolužáky. Kromě talentu a píle prokazovala také výjimečné organizační a komunikační dovednosti. Aktivně se zapojovala do práce v kolektivu, přicházela s novými tanečními náměty a s chutí se podílela na organizaci a realizaci školních akcí. Její ochotná pomoc s mladšími ročníky a příprava nových choreografií pro různé kulturní akce je dalším důkazem jejího obětavého přístupu a nadšení pro tanec. Díky svému talentu, píli a zodpovědnému přístupu dosáhla vynikajících studijních výsledků a s úspěšně složila přijímací zkoušky na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě.