Výjezd do Štrasburku: 1. a 2. den

29.05.2023

Naše základní škola byla vybrána, aby reprezentovala Českou republiku na události, pořádané u 70. výročí Evropského parlamentu – Let‘s Celebrate Europe. V rámci této události vystoupí žáci ze všech 27 členských zemí Evropské unie v prostorách Evropského parlamentu. Tento koncert bude, mimo jiné, možné sledovat online. Mimo nácvik sborového zpěvu a vystoupení na události musí naši žáci, jako součást podmínek projektu, také nacvičit a natočit krátké taneční vystoupení (tzv. flash mob).

Výjezdu, který se koná v období od 27. 5. do 3. 6. 2023, se za naši školu účastní celkem 22 žáků 7. ročníku a 4 pedagogičtí pracovníci – ředitel školy Radek Hendrych a vyučující Markéta Fabíková, Lucie Feglerová a Tomáš Kubíček.

První den výjezdu

V sobotu 27. 5. okolo osmé hodiny večerní naše delegace nastoupila do autobusu, přijíždějícího ze Slovenska, ve kterém už seděla delegace z naší partnerské školy ZŠ a MŠ Bystričany, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Poté, co jsme se přivítali se Slováky, rozloučili s rodiči a usadili, autobus vyrazil vstříc francouzskému Štrasburku. Cesta to byla poměrně dlouhá (okolo dvanácti hodin), avšak v autobuse panovala dobrá nálada a většina z nás se i prospala.

Druhý den výjezdu

V neděli 28. 5., zhruba v osm hodin ráno, zmíněné delegace dorazily do Štrasburku. Prvním bodem programu, který si pro nás francouzští organizátoři připravili, byla návštěva velmi moderního a interaktivního Muzea vědy (Le Vaisseau). V muzeu vědy nás nejprve místní personál přivítal a seznámil s tím, co vše můžeme v muzeu vidět, a jak se máme v muzeu chovat. Následně si naši žáci mohli vyzkoušet řadu různých aktivit, zahrnujících mimo moderní technologie (robotika, snímání mozkové aktivity apod.) také témata jako ekologie (třídění odpadu, snížení spotřeby el. energie atd.) či respekt a solidaritu k znevýhodněným lidem (možnost vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku v různém terénu a s různými překážkami z každodenního života). Poté jsme v prostorách muzea poobědvali.

Dlouhá cesta byla vyčerpávající a po obědě na nás všechny tato únava plně dolehla. Proto jsme se vydali do blízkého parku (Parc de la Citadelle), ve kterém jsme se rozhodli nabrat síly a příjemně tak strávit čas do večerního příjezdu francouzských rodin. Zde byl rozchod a každý mohl trávit čas dle svých představ. Někteří z nás odpočívali, jiní se věnovali sportovním aktivitám, například basketbalu a posilování.

Po příjemném odpoledni v parku jsme se vrátili do muzea, kde si mezi šestou a sedmou hodinou večerní každého z žáků vyzvedla některá z francouzských rodin, ve kterých žáci stráví celkem pět nocí. Rodiny žákům zajišťují jak ubytování, tak také stravu (snídani a večeři) a večerní program (většinu času tráví s francouzskými dětmi).

Můžeme říci, že žáci adaptaci na nové prostředí i na hostitelské rodiny, přes drobné počáteční komplikace, zvládají na jedničku. Věříme, že přes noc nabrali dostatek sil na pondělní aktivity, zahrnující zejména nácvik sborového zpěvu a tance v areálu sportovní arény Zenith ve Štrasburku.

Za naši delegaci,
Mgr. Tomáš Kubíček