SPORTOVNÍ KURZ pro 6. ročníky

05.06.2023

Za slunečného počasí jsme tentokrát, 22. května 2023, odvezli na PODHRADÍ 48 žáků ze tříd 6. A a 6. B. Všichni zvládli došlapat až do kempu 25 km s malými vložkami chůze. Po odpočinku všechny cyklisty čekala 1. vrchařská prémie na zříceninu hradu Vikštejn, kde jsme stavěli kamenné sochy. Den v přírodě je dlouhý, proto jsme využili počasí a nechali na řeku Moravici vyplout šest lodí, které se učili kormidlovat noví „vodáci“. V úterý jsme zahájili střelbu ze vzduchovky a z luku, jízdu zručnosti, soutěž v hodu na koš a chůzi po laně. Odpoledne jsme si společně zahráli volejbal. Ve středu jsme fandili vylosovaným dvojicím v TRIATLONU DVOJIC. Dvojice má za úkol vyšlapat kopec na kole a objet stanovenou trasu cca 6 km, pak odloží kolo a stejnou trasu v polovičním rozsahu běží. Oba nasednou na kolo a vrací se zpět do kempu, kde běží k lodi a co nejrychleji musí přepádlovat řeku z jednoho břehu na druhý a zpět a doběhnout do cíle. V této soutěži není důležité umístění, ale způsob, jak se se svým vylosovaným svěřencem domluvit, pomoct slabšímu, povzbudit ho…myslím, že se to v mnohých případech povedlo. Večer, kdo chtěl, mohl tančit a zpívat až do 22.00. Čtvrtek patřil HOROLEZENÍ. Na kolech jsme odjeli ke Kružberským skalám, kde jsme za odborného vedení umožnili všem, kteří se nebáli, zdolat 3 trasy různé náročnosti. Závěr sportovního kurzu patří vždy rozdávání dárků, certifikátů všestranného sportovce a diplomů pro vítěze.

Díky profi týmu: Richard Blaževič, Zdenek Lakomý, Petr Staněk a Marek Lukáš jsme celý týden zvládli bez větších potíží a bez úrazů. Díky týme!

ved. kurzu Lenka Rudolfová