Výjezd do Štrasburku: 3. až 5. den

01.06.2023

Naše základní škola byla vybrána, aby reprezentovala Českou republiku na události pořádané u 70. výročí Evropského parlamentu – Let‘s Celebrate Europe. Žáci ze všech 27 členských zemí Evropské unie vystoupili v prostorách Evropského parlamentu. Tento koncert bylo možné sledovat online. Mimo nácvik sborového zpěvu a vystoupení na události musely naše děti také nacvičit a natočit krátké taneční vystoupení (tzv. flash mob).

Shrnutí prvních dvou dní naleznete v dříve publikovaném článku ZDE.

Třetí den výjezdu

V pondělí 29. 5. se členové naší delegace v devět hodin ráno sešli před budovou hostitelské školy Middle School Grégoire De Tours v Marlenheimu. Zde se jednotliví žáci dopravili společně se svými francouzskými kamarády, u kterých byli předchozího dne ubytováni. Odtud jsme pak pokračovali autobusem, společně s francouzskou a slovenskou delegací do areálu arény Zenith ve Štrasburku. Zde jsme, společně s delegacemi všech ostatních zemí Evropské unie, zaujali svá místa.

Program byl poměrně náročný, vše začalo krátkým přivítáním, po kterém následoval první, zhruba hodinu a půl dlouhý, blok nácviku sborového zpěvu. Písně pro naše žáky rozhodně nebyly, díky poctivé přípravě ze strany naší paní učitelky Karin Herzmanské, ničím novým. Při polyfonním nácviku více jak 1000 hlasů se potvrdilo, že žáci byli perfektně připraveni.

Po přestávce se všechny delegace přesunuly před arénu, kde program pokračoval nácvikem a také natáčením krátkého tanečního vystoupení (flash mobu). Poté, co byl flash mob natočen, se všichni účastníci opět přesunuli do arény, kde následoval druhý blok nácviku sborového zpěvu. Kolem 18. hodiny byla naše delegace opět přepravena autobusy před hostitelskou školu, kde si žáky vyzvedly jednotlivé rodiny jejich francouzských kamarádů.

Čtvrtý den výjezdu

Den „D“ nastal v úterý 30. 5. Čekalo nás to nejdůležitější – navštívit Evropský parlament a zazpívat zde v přímém přenosu u příležitosti 70. výročí Evropského parlamentu. V osm hodin ráno jsme se tedy opět sešli před budovou naší hostitelské školy, odkud jsme byli autobusy přepraveni, společně s francouzskou a slovenskou delegací, před budovu Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Pod vedením francouzské delegace jsme se vydali na procházku, během které jsme měli možnost si nejprve prohlédnout budovu Evropského parlamentu z různých úhlů. Poté jsme se od zmíněné instituce vzdálili a byly nám prezentovány některé další významné budovy Štrasburku. Pokračovali jsme do blízkého parku, kde byl krátký rozchod. Poté jsme se vrátili zpět k budově Evropského parlamentu. V rámci celé této procházky nám byla jednotlivá místa představena francouzskými žáky, kteří si za tímto účelem připravili několik podařených prezentací.

Po důkladné bezpečnostní prohlídce jsme tedy vstoupili na nádvoří Evropského parlamentu, kde jsme byli okouzleni krásou této monumentální budovy. Zde opět proběhlo natáčení dříve nacvičeného flash mobu. Následně jsme se přesunuli do jednacího sálu, kde ve 13:50 začal program události Let’s Celebrate Europe.

Nejprve proneslo svou řeč několik významných osobností Evropské unie. Následovala diskuse s německým vědcem a astronautem Matthiasem Maurerem, která se těšila velkému zájmu. Maurer s nadšením odpovídal na dotazy přítomných žáků z různých zemí Evropské unie. Po diskuzi již následovalo pěvecké vystoupení, na které všichni účastníci tak pilně trénovali. Vystoupení proběhlo přesně dle plánu a dopadlo na jedničku. Pro všechny z nás to byl velice silný emotivní zážitek. Všem našim žákům děkujeme za jejich spolupráci, reprezentaci a nasazení.

Po vystoupení jsme byli opět autobusy dopraveni před hostitelskou školu, kde si už děti vyzvedly jednotlivé rodiny.

Záznam celého programu naleznete níže.

Pátý den výjezdu

Ve středu 31. 5. nás čekala návštěva hostitelské školy. V osm hodin ráno jsme se tedy shromáždili před školou Middle School Grégoire De Tours v Marlenheim. V rámci návštěvy jsme měli možnost si francouzskou školu nejen prohlédnout, ale také navštívit několik vyučovacích hodin. Seznámili jsme se s tím, jak probíhá výuka ve francouzských školách, a měli jsme možnost se zde inspirovat.

Následně jsme byli, společně s francouzskými učiteli i žáky, shromážděni na nádvoří, kde proběhla krátká úvodní řeč paní ředitelky školy. Poté jsme si společně zazpívali několik písní.

Vrátili jsme žáky zpátky do lavic. Výuka pokračovala, ale čeští a slovenští vyučující navštívili ředitelku hostitelské školy. Paní ředitelka nás seznámila s fungováním a principy francouzského vzdělávacího systému a byla rovněž seznámena se školstvím v České republice a na Slovensku.

Následně si žáky opět vyzvedly hostitelské rodiny, které měly za úkol připravit pro naše žáky program na odpoledne. Ti tak absolvovali nejrůznější aktivity, které si zcela jistě užili. Mezi členy delegace panuje skvělá nálada a už se těšíme, co přinesou další dny.

Za naši delegaci,
Mgr. Tomáš Kubíček