Zápis z 1. jednání Školské rady při ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvková organizace

27.10.2015

Program:

1. Návrh programu
2. Seznámení se statutem Školské rady
3. Návrh a odsouhlasení jednacího řádu
4. Volba předsedy Školské rady
5. Schválení výroční zprávy 2014/15 a zprávy o hospodaření za rok 2014
6. Různé
7. Závěr a usnesení

Přítomni:

členové: p. Radka Goldová, p. Petr Balšínek, p. Vlastimil Harašín, p. Petr Kučerka, p. Pavlína Vavřačová, p. Libor Helis, p. Petra Pobočková, p. Alexandra Reptová, p. Radek Hendrych

nepřítomen – omluven : —–

jako host: pan Mgr. at Bc. Josef Hladný – ředitel školy

1. Školská rada souhlasila s návrhem programu prvního setkání.
2. Školská rada byla seznámena se statutem Školské rady.
3. Školská rada odsouhlasila předložený jednací řád Školské rady (viz příloha) s tím, že je možné jej v průběhu funkčního období upravovat a specifikovat dle potřeb.
4. Volba předsedy Školské rady. Předsedou Školské rady byl jednohlasně zvolen Ing. Petr Balšínek..
5. Mgr. et Bc Josef Hladný, ředitel školy, seznámil členy školské rady s výroční zprávou školy za školní rok 2014/15 a zprávou o hospodaření za rok 2014.
6. Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2014/15 a zprávu o hospodaření za rok 2014.
7. Členové školské rady souhlasí se zveřejněním svých jmen a emailových kontaktů na webových stránkách školy.
8. Školská rada se dohodla na tom, že další schůzky rady budou probíhat vždy ve STŘEDU od 15.30 hodin v Komunikačním centru školy a datum příštího jednání bylo stanoveno na 9. prosince 2015.

Zapsal: Mgr. Radek Hendrych V Odrách dne 21. října 2015

Podpis předsedy: