Školská rada

27.10.2015

Dne 21. října 2015 proběhlo první zasedání nově zvolené školské rady. Na programu bylo, mimo jiné, zvolení předsedy školské rady. Tím se stal Ing. Petr Balšínek. Dalšími členy rady zastupující rodiče byli zvoleni paní Ing. Radomíra Goldová a pan Vlastimil Harašín. Za zřizovatele (MÚ Odry) pak Ing. Libor Helis, paní Pavlína Vavřačová a pan Petr Kučerka a za školu paní Mgr. Petra Pobočková, Mgr. Alexandra Reptová a Mgr. Radek Hendrych. Přejeme jim do tříletého období hodně zdaru. Zároveň bychom chtěli poděkovat bývalým členům rady, především pak panu Mgr. Romanu Olšinovi, paní Ditě Chudé a paní Michaele Dlabajové za jejich práci ve prospěch školy.

Další informace (zápis z jednání, jednací řád a kontakty na nové členy rady) najdete na našich stránkách v sekci školská rada. Své dotazy či připomínky můžete již nyní směrovat na nové členy školské rady.