Workshopy na téma 3D tisk

07.06.2022

V průběhu března, dubna a května tohoto roku proběhly na naší škole tři workshopy pro děti z okolních základních škol. Dne 15. března navštívili naši školu žáci ze ZŠ a MŠ Mankovice, 7. dubna poté žáci ze ZŠ a MŠ Jakubčovice nad Odrou a posledními návštěvníky byli 20. května žáci ze ZŠ a MŠ Vražné.

Program všech tří workshopů byl takřka totožný a skládal se ze tří částí. Workshop byl vždy zahájen seznámením s technologií 3D tisku včetně potřebných aplikací a rovněž praktickou ukázkou samotného tisku. Následovala část věnovaná webové aplikaci pro 3D modelování Tinkercad, ve které si žáci vyzkoušeli práci s prostředím aplikace a začali se v něm orientovat. V rámci poslední části workshopu si pak každý z účastníků v prostředí Tinkercadu vytvořil svůj vlastní 3D model klíčenky. Vytvořené modely hodnotíme jako zdařilé. Výtvory žáků byly poté u nás ve škole vytištěny a následně doručeny jejich autorům do školy.

Věříme, že si mladí účastníci workshop užili, a těšíme se na případné další setkání na půdě naší školy.

Workshop byl uskutečněn v rámci pětileté udržitelnosti projektu „Rekonstrukce dvou učeben a vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Komenského v Odrách“.

Za ZŠ Odry na Komenského ulici,
Mgr. Tomáš Kubíček

ZŠ a MŠ Mankovice

ZŠ a MŠ Jakubčovice nad Odrou

ZŠ a MŠ Vražné