Výzva k podání nabídky

02.07.2015
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem
„Provedení výmalby vnitřních prostor objektu ZŠ Komenského Odry“

Ke stažení zde.