I-TALC – Rumunsko

10.07.2015

Dva týdny po návratu z jazykového kempu jsme opět cestovali. Tentokráte do Rumunska, do školy v Bukurešti, kde nás čekala poslední schůzka prvního roku našeho tříletého projektu I-TALC ( Innovative technologies for active language class). Škola „ Svaté Marie “ v Bukurešti je speciální škola vzdělávající žáky se sluchovými problémy.

Hlavním úkolem této schůzky bylo zhodnotit celý první projektový rok, včetně prvního jazykového kempu, dále vytvořit evaluační dotazníky pro žáky, rodiče i učitele. Rovněž jsme plánovali aktivity a setkání, která nás čekají v druhém roce. Zde musíme podotknout, že od 8. do 19. května 2016 přivítáme delegace ze všech 7 zemí u nás v ČR na druhém jazykovém kempu. Na přípravě této akce začínáme již teď usilovně pracovat.

V rumunské škole jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, učit studenty se sluchovým hendikepem. Byli jsme mile překvapeni atmosférou, která ve škole vládla, a rovněž mezi žáky samotnými jsme pozorovali krásné mezilidské vztahy. Pedagogický sbor v čele s paní ředitelkou Flori měl vše dokonale připravené a všichni se snažili, abychom se u nich cítili co nejlépe. A to se jim dokonale povedlo.

Mimo školu jsme navštívili několik významných míst v Bukurešti. Za zmínku stojí prezidentský „ Čaučeskům“ palác, kde nyní sídlí rumunský parlament. Tato stavba je považována za druhou největší administrativní budovu světa, hned za americkým Pentagonem. Dále jsme měli možnost navštívit nádherný zámek Peleš či Drákuluv hrad v Transylvánii.

První rok projektu jsme zakončili a již nyní se těšíme na další setkání se svými kolegy ze sedmi evropských zemí. Myslím si, že jsme vytvořili dobrý mezinárodní tým, který toho ještě po další dva roky mnoho dokáže, a projekt bude nejen úspěšný, ale hlavně prospěšný pro všechny jeho účastníky. Tak nashledanou příští rok v Odrách.

Nebyly nalezeny žádné obrázky