Školní rok 2014/2015

02.07.2015

Se závěrem školního roku nastává i čas na jeho krátké zhodnocení. Kriticky musím uznat, že ten letošní byl pro naši školu, po stránce vědomostních soutěží, méně úspěšný než ten předchozí. Přesto jsme zaznamenali úspěchy. V matematických soutěžích exceloval G.J.Schmidt, který předčil všechny v okrese v Matematické olympiádě, v Pythagoriádě, stal se vynikajícím mezinárodním řešitelem soutěže Genius logicus, dvakrát získal 100% úspěšnost. Markétě Demlové se podařilo probojovat do krajského kola recitační soutěže. V.Klézl, T.Klézl, M.Korytář a D.Chudý obsadili v soutěži šikovné ruce 1. a 3.místo. Měli jsme svá želízka v ohni i v přírodovědných, zeměpisných a jazykových soutěžích. Jako tradičně se nám dařilo ve sportovních disciplínách. Naše gymnastky se zúčastnily v rámci ASŠK republikového finále v pódiových skladbách a zvítězily v krajském finále na nářadí. Dařilo se nám i v míčových hrách.

V letošním školním roce se může naše škola pochlubit realizací projektů z ESF. Bylo jich celkem šest. V rámci těchto projektů jsme navštívili Krétu, Lotyšsko, Rumunsko, Makedonii, Polsko a Slovensko, zmodernizovali dvě učebny, třídní učitelé byli vybaveni notebooky, ve škole vyučovali rodilí mluvčí (anglický a německý jazyk) atd. V příštím školním roce bude jeden projekt pokračovat, druhý nově naběhne a třetí je v procesu hodnocení.

Takže příští rok nás čeká opět hodně práce a také zlepšování. Proto bych chtěl všem žákům, učitelům a zaměstnancům školy poděkovat a popřát příjemné prožití prázdnin a načerpání sil do nového školního roku. Rodičům žáků a občanům města Oder přeji hezkou dovolenou.