Projekt OPVK

02.07.2015

loga esf eu ms op

V rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost výzva č.56 bylo naší škole přiděleno 919.174,- Kč. Tato výzva je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Je určena všem základním a středním školám mimo hlavní město Praha.

Uvedené podporované aktivity byly konkretizovány v šablonách klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků vybraly. Naše škola si zvolila rozvoj čtenářské gramotnosti

(4 šablony) a zahraniční jazykové – vzdělávací pobyty pro žáky (5 šablon).

V případě čtenářské gramotnosti to znamená, že budou zpracovány tematické plány pro dané ročníky (2.r.-9.r) a zakoupena literatura. V rámci druhé šablony vyjedou na pět a více dní naši žáci do zemí EU, jejichž úředním jazykem je jazyk, který žák v dané škole studuje. Pro naši školu je to výjezd 10 žáků a 2 pedagogů do Německa a 40 žáků a 4 pedagogů do Velké Británie.

Tento projekt musí být ukončen do konce kalendářního roku 2015. Čeká nás proto náročný start do nového školního roku. Přesto věřím, že se to zvládne a projekt přispěje ke zkvalitnění výuky na naší škole.

Josef Hladný