Volby do školské rady

29.09.2015

Vážení zákonní zástupci našich žáků, obracíme se na Vás s prosbou o VOLBU TŘÍ ZÁSTUPCŮ z Vašich řad, z řad rodičů, do Školské rady.

Níže jmenovaní rodiče projevili zájem pracovat ve Školské radě. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb musí mít každá škola ustavenou školskou radu.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období je tři roky a rada se schází nejméně 2x ročně. Skládá se ze tří zástupců pedagogů, tří zákonných zástupců žáků a tří zástupců zřizovatele.

1. Pan Adamčík Marcel
2. Pan Balšínek Petr
3. Paní Goldová Radka
4. Pan Harašín Vlastimil
5. Paní Kadlecová Andrea
6. Paní Jakšová Jarmila
7. Paní Rafaelová Isabela
8. Paní Sivoňová Jana
9. Pan Šrámek Vojtěch

Prosíme Vás o zakroužkování maximálně třech rodičů. …………………………………………………………

Podpis

Hlasovat můžete i elektronicky na email školy : zsokom@seznam.cz