Další nové projekty

23.09.2015

V závěru loňského školního roku a během prázdnin Ministerstvo školství ČR vyhlásilo hned dvě výzvy pro základní a střední školy. Byla to výzva 56 a výzva 57. Naše škola si podala dvě žádosti a obě byly akceptovány. Ve výzvě 56 jsme získali 919.000,- Kč a ve výzvě 57 asi 421.000,- Kč. Co to bude pro školu znamenat?

Výzva 56 je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Byla vyhlášena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a byla určena všem základním a středním školám mimo hlavní město Prahu. V rámci této výzvy budeme realizovat čtyři čtenářské dílny, kdy žáci budou v hodinách literatury číst nakoupené knihy a společně pak pracovat s textem. Vyučující budou muset sestavit tematické plány. Celkem nakoupíme 400 knih a v rámci trvání projektu proběhne v osmi skupinách nejméně šest čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Co se jazyků týká, vyjede celkem padesát žáků a pět pedagogů do zahraničí. Čtyřicet žáků a čtyři učitelé vyjedou v termínu od 9. do 15. listopadu na jazykový a poznávací zájezd do Londýna, zde mimo jiné absolvují 9 hodin povinné výuky na anglické škole, navštívíme nejznámější památky v Londýně jako London Eye, museum voskových figur Madame Tussauds, uvidíme nultý poledník v Greenwich atd. či pojedeme do přístavního města Portsmouth. Zbylých deset studentů vyjede do Berlína , rovněž na jazykový a poznávací pobyt. Termín ještě není znám.

Výzva 57 si klade za cíl rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, dále pak individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu. A rovněž rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu. Co to v praxi znamená? Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. patnáct žáků tak bude vyrábět výrobky, z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. V druhé části této výzvy pak skupina osmnácti učitelů a čtyřiceti žáků bude absolvovat jazykové kurzy formou e-learningu. Cílem této části je zdokonalení v komunikačních dovednostech v cizích jazycích.

Projekt je podpořen z OP VK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

loga eu esf ms op investice