Důležité kontaky

29.09.2015


Instituce, poradny a nízkoprahové kluby 

Důležitá telefonní čísla, e-maily, webové stránky

Pro děti a mládež:

Nízkoprahové centrum

Volnočasové aktivity, pomoc mladým při řešení průšvihů ve škole, doma, s drogou…

Sociální služby v novém zařízení poskytuje Charita Odry. 

Služby jsou určeny všem od 12 do 22 let. Otevřeno je od pondělí do pátku – ve školním roce vždy od 12 do 18 hodin, o prázdninách pak od 9 do 15 hodin.

Adresa:

Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry
Nádražní ulici 698/28
742 35 Odry
Tel.: +420 775 886 946
 
Pro rodiče:

Pedagogicko-psychologická poradna

řešení výukových a výchovných problémů, diagnostické, intervenční a konzultační služby, prevence sociálně patologických jevů na školách

Adresa:

Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz  

MěÚ Odry – odbor sociálních věcí

pomoc v oblasti výchovy a péče o nezletilé děti, dávky sociální péče, sociální poradenství, sociálně

právní ochrana dětí, pomoc rodinám s dětmi v sociální nouzi, náhradní rodinná péče

Adresa:
Městský úřad
Masarykovo nám. 16/25
742 35 Odry
Tel: 556 768 140
http://www.odry.cz
 
Probační a mediační služba ČR

různé alternativy řešení trestné činnosti, pomoc obětem a pachatelům trestných činů

Adresa:

Probační a mediační služba Nový Jičín 
Divadelní 879/3 
741 01 Nový Jičín

www.pmscr.cz

 

 

Záchranná služba:155

Policie ČR: 158

Linka tísňového volání: 112

Oddělení sociálně právní ochrany dětí: 556 768 140

Krizová telefonní linka k šikaně: 286 881 059  

Linka bezpečí

Zaměření: pro děti a dospívající v obtížné životní situaci (mládež do 18 let a studenti do 26 let) , bezpečí na internetu

Bezplatný telefon:nová linka 116 111, dříve 800 155 555 (nonstop)

        Nový web: www.linkabezpeci.cz
        E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
        Chat: chat.linkabezpeci.cz
        WWW.POMOCONLINE.CZ

Rodičovská linka

Kontakt:   840 111 234 nebo 606 021 021
pomoc@rodicovskalinka.cz

Kdy:                PO-ČT 13 – 19h,

                        PÁ 9 – 15h

Kdo: rodiče, prarodiče, pedagogové, sousedé….

S čím: problémy týkající se dítěte

Internet Helpline

Zaměření: poradna pro bezpečný internet (pomoc dětským obětem internetové kriminality)

Bezplatný telefon: 800 155 555 (nonstop)

E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Web:http://www.internethelpline.cz/

Linka vzkaz domů

Zaměření: pro děti a mládež na útěku či vyhozené

Bezplatný telefon: 800 111 113 (dostupný z pevné sítě)

Mobil: 724 727 777 (běžné tarify operátorů)
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Web: http://www.vzkazdomu.cz/
 
DONA linka

Zaměření: telefonická pomoc osobám ohrožených domácím násilím

Tel.: 251 511 31 (nonstop)

E-mail: dona@donalinka.cz

Web: http://www.donalinka.cz
 
Linka Ztracené dítě

Zdarma a nonstop krizová pomoc pro rodiny s dětmi a jejich blízké

Tel: 116 000