Ukončení dvou projektů

28.01.2016

V měsíci září až prosinec 2015 jsme na naší škole realizovali dvě výzvy pro základní a střední školy. Byla to výzva 56 a výzva 57. Ve výzvě 56 jsme získali 919.000,- Kč a ve výzvě 57 421.000,- Kč. Co to pro školu znamenalo?

Výzva 56 byla zaměřena na rozvoj čtenářství, čtenářské gramotnosti a na výuku cizích jazyků. V rámci této výzvy jsme realizovali čtyři čtenářské dílny, kdy žáci od druhé do deváté třídy v hodinách literatury četli knihy a společně pak pracovat s textem. Nakoupili jsme dohromady 400 knih a v rámci projektu proběhlo šest čtenářských dílen. Co se jazyků týká, vyjelo celkem padesát žáků a šest pedagogů do zahraničí na jazykový a poznávací pobyt. Čtyřicet žáků a čtyři učitelé vidělo Londýn a deset studentů s dvěma pedagogy poznalo Berlín.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Výzva 57 si kladla za cíl rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, dále pak individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu. Patnáct žáků vyrábělo své výrobky na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné každý žák zpracoval žákovské portfolio, které obsahovalo jeho sebehodnocení a formativní hodnocení ze strany učitele. V druhé části této výzvy pak skupina osmnácti učitelů a čtyřiceti žáků absolvovala od září do prosince jazykové kurzy formou e-learningu. Cílem této části bylo zdokonalení se v komunikačních dovednostech v cizích jazycích. Obě výzvy byly přínosem pro školu a uvidíme, jestli budou mít nějaké pokračování.

Projekt byl podpořen z OP VK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

loga esf eu ms op