Categories: Projekty Leave a comment

Ukončení dvou projektů

V měsíci září až prosinec 2015 jsme na naší škole realizovali dvě výzvy pro základní a střední školy. Byla to výzva 56 a výzva 57. Ve výzvě 56 jsme získali 919.000,- Kč a ve výzvě 57 421.000,- Kč. Co to pro školu znamenalo?

Výzva 56 byla zaměřena na rozvoj čtenářství, čtenářské gramotnosti a na výuku cizích jazyků. V rámci této výzvy jsme realizovali čtyři čtenářské dílny, kdy žáci od druhé do deváté třídy v hodinách literatury četli knihy a společně pak pracovat s textem. Nakoupili jsme dohromady 400 knih a v rámci projektu proběhlo šest čtenářských dílen. Co se jazyků týká, vyjelo celkem padesát žáků a šest pedagogů do zahraničí na jazykový a poznávací pobyt. Čtyřicet žáků a čtyři učitelé vidělo Londýn a deset studentů s dvěma pedagogy poznalo Berlín.

Výzva 57 si kladla za cíl rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, dále pak individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu. Patnáct žáků vyrábělo své výrobky na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné každý žák zpracoval žákovské portfolio, které obsahovalo jeho sebehodnocení a formativní hodnocení ze strany učitele. V druhé části této výzvy pak skupina osmnácti učitelů a čtyřiceti žáků absolvovala od září do prosince jazykové kurzy formou e-learningu. Cílem této části bylo zdokonalení se v komunikačních dovednostech v cizích jazycích. Obě výzvy byly přínosem pro školu a uvidíme, jestli budou mít nějaké pokračování.

Projekt byl podpořen z OP VK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

loga esf eu ms op

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.