Tělesná výchova pro děti ze školky ve škole

05.05.2022

Dne 20. 4. jsme se rozhodli připravit pro děti z mateřské školy hodinu tělesné výchovy. Dorazily děti z jednoho oddělení mateřské školy na Pohořské ulici. Do tělesné výchovy se jich zapojilo zhruba 20. Na úvod byly po představení vyučujícího seznámeny s obsahem hodiny. Hodina byla založena na cvičení s hudbou. Při rozcvičení musely všechny děti poslouchat, co se v písničkách zpívá, a učily se vše napodobovat. Další část byla zaměřená na orientaci v prostoru. Při hudbě se všichni pohybovali, jakmile hudba přestala hrát, ihned museli všichni vytvořit skupinky ve vybraných obručích. Později byla tahle část lehce modifikována v tom, že byly rozmístěny červené a modré obruče, do kterých se snažily děti diferencovat dle pohlaví. Chlapci měli vyhrazené modré obruče a děvčata červené. V dalším případě byla aktivita zaměřena na poznávání číslic. Závěr hodiny byl věnován zpevňování těla, sílení horních a dolních končetin a břišních svalů. Samotný závěr patřil protažení, zklidnění a krátkému zhodnocení. Po tělesné výchově čekalo na všechny malé občerstvení v podobě ovoce, buchet a doplnění tekutin. Jsme velice rádi, že nejmenší děti přijaly naši pozvánku na tělesnou výchovu a mohly ji absolvovat. Věříme, že úzká spolupráce bude i nadále pokračovat.