ČARODĚJNICKÝ REJ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

05.05.2022

V pátek 29. 4. si děti ve školní družině užily soutěžní „čarodějnické“ odpoledne. Počasí nám naštěstí přálo, a tak jsme si mohli soutěžení užít na školním hřišti.

Na děti čekalo šest stanovišť, mezi kterými nesměla chybět jízda na koštěti, zkouška zručnosti při oblékání polštáře, trefa na cíl a další. Kromě radosti ze hry si vítězové na jednotlivých stanovištích odnesli malou sladkost a sladkou odměnu získaly také děti, které přišly v čarodějnickém kostýmu.

Akce byla podpořena grantem města Odry.

S. Boháčová, vychovatelka ŠD