Erasmus+: Portugalsko

06.05.2022

Přinášíme vám aktuální informace o průběhu kempu v Portugalsku. Kemp, pořádaný v rámci projektu “Be Cyberwise”, je zaměřený na prevenci šikany a kyberšikany. Více informací o kempu a rovněž o průběhu prvních dvou dní naleznete v dříve publikovaném článku ZDE.

Den 3

Celá sobota 30. 4. 2022 byla věnovaná projektovým aktivitám, odehrávajícím se v prostorách našeho hotelu ve městě Viana do Castelo. Všech šest týmů usilovně pracovalo na nácviku krátkých dramatických vystoupení na téma sociálního, fyzického a psychického násilí, páchaného na dětech, šikanování a kyberšikanování. Scénáře připravili členové týmů ve spolupráci s pedagogy z rumunské školy a pod jejich vedením nacvičili jednotlivé scénky. Výsledkem společného úsilí byly krátké videonahrávky, znázorňující nejen různé formy šikanování a kyberšikanování, ale zejména způsoby jejich řešení. Všechny své zážitky žáci poté večer zpracovali ve studentských denících.

Den 4

V neděli 1. 5. jsme hned po snídani znovu vyrazili do města Barcelos, tentokrát navštívit Festa das Cruzes (Festival Křížů). V rámci festivalu jsme, mimo jiné, měli možnost navštívit některé z historických památek, prohlédnout si květinové koberce a také si s místními tanečníky vyzkoušet tradiční portugalské tance. Následoval oběd v nedaleké restauraci, po kterém jsme se vrátili zpět na zmíněný festival, abychom si užili další části kulturního programu a nasáli tak ještě více jeho atmosféru. Viděli jsme květinové vozy, různá taneční i hudební vystoupení, nakoupili suvenýry a dárky domů a žáci si také vyzkoušeli řadu různých pouťových atrakcí. Večer jsme se plni dojmů vrátili zpět na hotel.

Den 5

Den plný aktivit a zážitků čekal děti v pondělí 2. 5. 2022. Dopoledne se nenáročnou procházkou po starém městě dostali až do přístavu, ve kterém je zakotvená obchodní a námořní loď, sloužící jako muzeum. Při prohlídce lodi jsme měli možnost nahlédnout do těžkého a nebezpečného způsobu života námořníků a rybářů v nedávné minulosti. Po poledni se už v areálu hotelu naplno pracovalo. Týmy účastníků dolaďovali poslední detaily na svých dramatických vystoupeních, které se nahrávaly a připravovaly na publikování, a usilovně se trénovalo i několik tančeních choreografií. Později všechny účastníky kempu přivítal a pozdravil zástupce starosty města Viana do Castelo pro vzdělávání na radnici města. Večer na děti čekal opět přesun do městečka Barcelos, ve kterém v poslední den Festa das Cruzes (Festivalu Křížů) už tisíce návštěvníků a diváků nedočkavě čekaly na jeho ukončení v podobě nádherného půlnočního ohňostroje.

Den 6

Úterý 3. 5. 2022 začalo dopoledním nácvikem a natáčením tanečních choreografií, zaměřených na prevenci šikany a kyberšikany. Tyto choreografie se poté natáčely jak v prostorách zahrady hotelu, tak v blízkém parku, aby z nich po dalším zpracování mohly vzniknout videa, která jsou jedním z výstupů celého projektu. Po obědě jsme se vydali do městečka Ofir na pobřeží Atlantského oceánu, kde měli zájemci z řad žáků možnost zúčastnit se kurzu surfování. Většina žáků možnosti využila. Oblékli jsme si neopreny a po krátkém školení jsme se se surfy vydali vstříc vlnám. Poté jsme na pobřeží znovu natočili nacvičené taneční choreografie a vrátili jsme se na náš hotel. Den jsme ukončili malou mezinárodní party, v rámci které nejprve žáci jednotlivých národností zazpívali ostatním žákům skladby v jejich rodném jazyce. Poté už zpívali žáci různých národností společně.