PŘÍMĚSTKÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2.tříd

07.06.2022

První červnový týden jsme pro děti 2. tříd naplánovali dny bez klasického vyučování, za to plné různorodých aktivit a výletů.

Pondělí jsme zahájili poslechem koncertu s hudební pohádkou v místní ZUŠ. Poté jsme vyrazili na turistickou vycházku, během které žáci ve skupinkách luštili „Pirátskou šifru“ a sbírali body za správné řešení kvízových otázek.

V úterý jsme vyjeli autobusem na celodenní výlet do Rožnova pod Radhoštěm. V areálu kempu byly pro děti připravené hry, soutěže, cesta pohádkovým lesem a sportování na trampolínách. Po obědě jsme se přesunuli do areálu Valašského muzea v přírodě, kde jsme ve starých chalupách poznávali život našich předků a naši druháci zasedli i do lavic školy z 19. století.

Středa začala besedou o historii hlavolamů s p. Ledererem, v jejímž průběhu si žáci mohli hlavolamy osahat a pokusit se je vyluštit. Pak se děti na školním hřišti zapojily do různých soutěží a her v rámci Dne dětí.

Čtvrtek byl opět výletním dnem. Vlakem jsme se dopravili do Hranic na Moravě a odtud jsme pěšky došli až na Hranickou propast, která je nejhlubší propastí na celém světě. Po lesní pěšině jsme pak sešli do Teplic nad Bečvou a ochladili se při prohlídce Zbrašovských aragonitových jeskyní. Děti se pak zahřály minigolfem v místním areálu. Po návratu vlakem do Oder jsme vyluštili další šifru s kvízem, zasportovali si na hřišti a opekli špekáčky a Marsch Mallows. Příjemně unaveni jsme brzy usnuli ve svých spacácích.

Páteční ráno jsme zahájili společnou snídaní a vyhodnocením celotýdenní soutěže. Vzali jsme si batůžky se svačinou a vyrazili pěší túrou na prohlídku Flascharova břidlicového dolu. Bonusem navíc byla přítomnost České televize, která s námi natočila krátkou reportáž pro Události z regionu na ČT sever.

Snažili jsme se, aby celý týden byl programově pestrý, pro děti zajímavý a pro rodiče co nejméně finančně náročný (řadu aktivit jsme hradili z projektů Šablony III a MAP). Snad se nám to podařilo.

Petra Pobočková a Václava Honyšová, tř. učitelky

(další fotodokumentace na webech tříd 2.A, 2.B)