Categories: Tento školní rok Leave a comment

Olympijský týden 2014

joomplu:10453V týdnu od 1. do 5. října jsme uspořádali již XV. novodobé olympijské hry. Od pondělí do pátku se na olympijských sportovištích vystřídalo cca 450 mladých sportovců nejen z naší školy, ale také ze ZŠ na Pohořské ulici, ZŠ v Jakubčovicích, ZŠ v Mankovicích.

V pondělí od 12. hodin čekaly na sportovce netradiční disciplíny (např . střelba ze vzduchovky, hod frisbee talířem, in-line brusle, ringo apod.), úterý jsme se věnovali atletice, středa patřila již tradičně od 8.30 hodin atletickému čtyřboji pro žáky 1. – 5. tříd, ve čtvrtek byl na pořadu paralympijský den, kdy si zúčastnění mohli vyzkoušet, jak sportují lidé s nejrůznějšími handicapy a poslední den olympijského týdne patřil oblíbeným kolektivním sportům.

Výsledky (ne však všechny) , kterých bylo opravdu hodně, uvádíme jako přílohu. Také si můžete prohlédnout z většiny akcí fotografie.

Chtěli bychom tady poděkovat fotbalovému oddílu za zapůjčení areálu a jmenovitě panu Nečasovi za pomoc na stadiónu, dále všem tělocvikářům naší školy i ostatním učitelům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdárném průběhu olympijského týdne. Velké poděkování patří naší školní jídelně za vitamíny a pitný režim. I tady platilo ono známé heslo“ Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.

Atletika I. stupeň
Fotbal a volejbal
Netradiční sporty a atletika II. stupeň


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.