Ředitel školy vyhlašuje z důvodu rekonstrukce dvou učeben 2 dny ředitelského volna.

20.10.2014

Organizace týdne od 27. 10. do 31. 10. 2014

27. 10. – podzimní prázdniny (provoz ŠD na ZŠ na Pohořské ulici)
28. 10. – státní svátek
29. 10. – podzimní prázdniny (provoz ŠD na ZŠ na Pohořské ulici)
30. 10. – ředitelské volno – z důvodu rekonstrukce
31. 10. – ředitelské volno – z důvodu rekonstrukce

V době ředitelského volna mohou děti bezplatně navštěvovat školní družinu v době od 8.00 do 12.20 hod. (dle rozvrhu jednotlivých tříd).

Pro děti chodící pravidelně do školní družiny je její provoz od 6.00 do 15.00 hod.

Žádáme rodiče dětí, které chodí na obědy do školní jídelny, aby včas zajistili dětem stravenky na měsíc listopad.

…………………………………………………………………………………….

(návratka)

Mé dítě ………………………………………… ze třídy …………………….

bude – nebude ve školní družině.

30. 10. 2014 od ………………….. do …………………….. hod.

31. 10. 2014 od ………………….. do …………………….. hod.

Podpis rodičů: ……………………………..