Nový mezinárodní projekt Erasmus+

21.10.2020

Naše škola se po úspěšném podání žádosti zapojila do dalšího mezinárodního projektu programu Erasmus+, tentokrát se jedná o dvouletý projekt s názvem Bullying and cyberbullying in the world of silence and not only (v překladu Šikana a kyberšikana ve světě ticha a nejen v něm). Projekt začíná 2.11. 2020 a měl by končit 1.11.2022.

Popis projektu

Projekt je založen na vzájemné spolupráci šesti partnerských škol z Portugalska, Rumunska, Makedonie, Turecka, Slovenska a České republiky. Můžeme se tedy pyšnit tím, že se naše škola opět stane institucí skutečně evropskou.

Hlavním smyslem projektu je prevence proti šikaně a kyberšikaně, učení se vzájemnému respektu a empatie nejen ve světě nových technologií. Projekt nabízí všem zúčastněným žákům i učitelům možnost dozvědět se mnoho o různých evropských kulturách. Dalším velice důležitým aspektem je rozvoj jazykových a komunikačních dovedností, jelikož společným komunikačním jazykem všech zemí je angličtina.

Prostředky na spolupráci se zahraničními školami poskytuje Evropská unie, naše škola na realizaci tohoto projektu získala dohromady 27 480 EUR.

Aktivity projektu

V průběhu projektu se uskuteční několik zahraničních schůzek učitelů, žáky čekají dva kempy společně se všemi zúčastněnými školami (kempy se budou konat v Turecku a na Slovensku). Kromě mezinárodních setkání nás také čeká spousta doplňkových činností ve škole – děti se budou seznamovat s kulturou daných zemí, čekají nás drama aktivity, učení se znakovému jazyku, vytváření bannerů a plakátů k projektu. Těšíme se na obrovský přínos, který tento projekt jistě přinese našim učitelům a žákům. Věříme, že se nám podaří odbourat jazykové i kulturní bariéry a projekt poskytne možnost navázat nová přátelství. Také pevně věříme, že se nám v současných složitých podmínkách podaří celý projekt, včetně všech aktivit, úspěšně realizovat.