Categories: Informace rodičům, Školní rok 2020/21 Leave a comment

Zajištění nezbytné péče v ORP Odry

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření a rozhodnutím hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. ze dne 13. října 2020 byla naše škola určena k zajištění nezbytné péče o děti od 3 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury V Moravskoslezském kraji, a to s účinností od 14. října 2020 po dobu nouzového stavu. Určení naší školy bylo realizováno ve spolupráci s příslušnou obcí s rozšířenou působností (ORP Odry).

Povinnosti určené školy nebo školského zařízení

Vykonávat péči svými zaměstnanci spočívající zejména ve

− vytvoření podmínek pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola);

− dozoru a dohledu zletilou osobou;

− stravování (za tím účelem může být v provozu školní jídelna);

− vedení základní evidence docházky dětí.

Upozorňujeme všechny zákonné zástupce, že nezbytná péče bude v naší škole zajištěna i ve dnech 26. a 27. října a rovněž ve dnech 29. a 30. října.

Kontakt v případě dotazů: 556/730237 nebo 608/625762

Dokument „Upřesňující informace k určení škol“ naleznete ZDE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.