Erasmus+: Portugalsko

13.05.2022

Tento článek je posledním ze série článků, věnovaných kempu v Portugalsku. Kemp, který proběhl v rámci projektu “Be Cyberwise”, byl zaměřen na prevenci šikany a kyberšikany.

Více informací o kempu a rovněž informace o průběhu prvních dvou dní naleznete v prvním článku ZDE.

Informace o průběhu třetího až šestého dne kempu naleznete v druhém článku ZDE.

Den 7

Ve středu 4. května 2022 proběhla návštěva a prohlídka historického města Porto, ležícího na pobřeží Atlantického oceánu. Porto je druhé největší město Portugalska s dlouhou a zajímavou historií, ale je i významným průmyslovým a obchodním centrem státu. Jeho historické centrum je zapsáno v seznamu UNESCO. Město bylo vyformováno řekou Douro, která protéká hlubokým údolím, a dává městu typický charakter. Vychutnali jsme si plavbu lodí po řece a poté i nádherné výhledy z mostu nad řekou.Procházka po úzkých uličkách nám odhalila mnoho pěkných zákoutí i příležitostí na drobné nákupy.

Den 8

Čtvrtek 5. května 2022 byl posledním dnem, kdy účastníci kempu pracovali na výstupech projektu, tedy nacvičovali a poté zaznamenávali poslední scénku a taneční choreografie, týkající se šikany a kyberšikany. Žáci také vymysleli a natočili krátké rozhovory, týkající se hodnocení kempu. V odpoledních hodinách se účastníci vydali na procházku do města, v rámci které navštívili místní obchodní centrum. Zde měli další možnost nakoupit domů dárky pro své blízké. Večer také došlo na vyplňování studentských deníků.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Den 9

Pátek 6. května 2022 byl pro účastníky kempu naplněný náročným, ale zajímavým programem. Dopoledne jsme strávili poznáváním městečka Viana do Castelo, ve kterém jsme byli ubytovaní. Pozemní lanovkou jsme se vyvezli nad město a věž zde stojícího chrámu nám poskytla nádherné výhledy do širokého okolí. Krátce jsme se zastavili v muzeu tradičních oděvů, ve kterém jsme měli možnost poznat místní zvyky a tradice. Odpoledne nás už čekalo blízké město Braga s pozoruhodným poutním místem Bom Jesus do Monte. V třetím největším městě Portugalska bylo co objevovat, a strávili jsme zde několik pěkných oddychových chvilek. Večer se v hotelovém komplexu odehrál závěrečný slavnostní ceremoniál s předáváním certifikátů absolventům kempu a malých vzpomínkových dárků pro všechny účastníky.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Den 10

Poslední den kempu, tedy sobota 7. května 2022, byl ve znamení odpočinku, který všichni účastníci kempu po náročném a bohatém programu uvítali. Účelem bylo nabrat síly na cestu domů. Dopoledne jsme se vydali na procházku do města. Navštívili jsme místní obchodní centrum, a také centrum města, kde shodou okolností zrovna probíhal koncert, taneční vystoupení a ochutnávka místních specialit. Na oběd měli žáci tentokrát možnost vybrat si libovolné z nabízených jídel v místní pizzerii na pobřeží řeky Limia, protékající městem Viana do Castelo. Žáci tuto možnost volby uvítali, přestože jsme díky organizaci našich portugalských hostitelů hladem rozhodně netrpěli. Odpoledne následoval volný program. Žáci tohoto času využili například k různým formám vzájemné socializace, či k pohybovým aktivitám nejen v bazénu, který je součástí zahrady hotelu.

Cesta domů

V neděli 8. května 2022 jsme se v časných ranních hodinách vydali na cestu domů. Nejprve jsme cestovali autobusem do města Porto, kde jsme nastoupili do letadla do Vídně. Po zhruba tříhodinovém letu jsme ve Vídni nasedli do autobusu, který nás dovezl do Brna, kde nás ochotní rodiče žáků, kterým tímto ještě jednou děkujeme, vyzvedli osobními automobily a bezpečně dopravili Oder. Večer jsme tak všichni v pořádku dorazili domů, s kufry plnými dárků pro své blízké a se vzpomínkami na nádherné chvíle v Portugalsku, které nám už nikdo nevezme.