Broučci

22.10.2012
Broučci
Ve čtvrtek 11.10.2012 se slétli na dvůr ZŠ, Komenského ul. „ Broučci“.
Toto tradiční setkání začalo plněním úkolů na školním hřišti a v okolí školy. Za každý splněný úkol brouček obdržel drobný dárek.
Po návratu na školní dvůr proběhlo opékání párků a na závěr děti ze školní družiny zatančily taneček.
Akce byla spolufinancována městem Odry.
ŠD a vyučující I. stupně

joomplu:5640Ve čtvrtek 11.10.2012 se slétli na dvůr ZŠ, Komenského ul. „Broučci“.Toto tradiční setkání začalo plněním úkolů na školním hřišti a v okolí školy. Za každý splněný úkol brouček obdržel drobný dárek.

Po návratu na školní dvůr proběhlo opékání párků a na závěr děti ze školní družiny zatančily taneček.

Akce byla spolufinancována městem Odry.

ŠD a vyučující I. stupně

Nebyly nalezeny žádné obrázky