Mezinárodní partnerská schůzka v Odrách

30.10.2012

logo_program_celozivotniho_uceniV rámci dvouletého projektu LLP Comenius „ Traditional crafts“ – Tradiční řemesla jsme uvítali od neděle 14. října do soboty 20. října 2012 celkem 17 žáků a učitelů z Polska a Turecka.

Společně s našimi žáky a učiteli jsme měli před sebou náročný program úvodní schůzky, která se uskutečnila u nás v Odrách, jelikož právě naše škola je koordinátorem tohoto v pořadí již pátého mezinárodního projektu.

Cílem projektu je připomenout dnešní mladé generaci některá tradiční řemesla, ukázat jejich důležitou úlohu , kterou na trhu práce plnila a stále plní a dostat je do většího povědomí žáků a studentů. Proto většina aktivit během týdne směřovala právě k ukázkám a exkurzím tradičních českých řemesel.

Společně jsme navštívili například muzeum klobouků v Novém Jičíně, skansen Rožnově p. Radhoštěm, vodní mlýn Wesselky či expozici uměleckého kovářství na hradě Helfštýn. Vrcholem však byl čtvrteční Den tradičních řemesel, který proběhl v areálu naší školy. Zde jsme mohli vidět a sami si vyzkoušet například výrobu žebříků, dřevěného vodovodního potrubí, ruční tkaní, výrobu šperků , jednoduché kovářské výrobky či výrobu dřevěných hraček. A pak také ochutnat tradiční bramborové placky. Pátečním večerem s předáním certifikátů a diskotékou jsme ukončili bohatý a vyčerpávající program první schůzky. Největším oceněním pro nás pak byla slova díků z řad tureckých a polských učitelů a žáků. Výstupem tohoto projektu jsou nejenom aktivity spojené s tématem tradičních řemesel, nýbrž i poznání kultury a tradic té či oné země, dále nová přátelství či rozvoj tolik důležitých jazykových dovedností, především v jazyce anglickém či německém.

Dovolíme si zde poděkovat všem, kteří se podíleli ať již na přípravě či samotné realizaci této partnerské schůzky. Děkujeme především rodičům našich žáků, kteří ubytovali studenty ze zahraničí, všem kantorům, žákům školy, školní jídelně, panu starostovi města Oder ing. Matůšů, p. Orlitovi, p. Fojtíkovi, Dělnickému domu v Odrách, manželům Královým ze mlýna, všech tradičním řemeslníkům, Heiparku v Tošovicích, panu Martinu Jakubíkovi, „Lentilkám z Mankovic“ a paní Ďuricové a dalším.
Projekt bude pokračovat v červnu 2013, kdy se všichni sejdeme v tureckém městě Adana, a závěrečná schůzka nás čeká v květnu 2014 v polských Starachowicích.
loga_naep_dzs

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Nebyly nalezeny žádné obrázky