Změna odhlašování obědů

29.09.2023
  • S PLATNOSTÍ OD 1. 10. 2023 PLATÍ ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ DO 6.00 HOD. RÁNO NA TENTÝŽ DEN.

  • U SŠ ODHLAŠOVÁNÍ SNÍDANÍ A VEČEŘÍ DO 12. HOD. DEN PŘEDEM


!!!!!!!!!!!!UPOZORNĚNÍ!!!!!!!!!!!!

ODHLAŠOVÁNÍ A ZADÁNÍ OBĚDU č. 2

Odhlašování obědu č. 2 je od 1.10.2023 do 6:00 hod. ráno na daný den. Pokud rodič nestihne odhlásit, je možno první den nemoci si oběd pro dítě vzít do jídlonosiče. Další dny musí doplatit do plné ceny
stravenky. Změna obědu č. 2 na stránkách školy, lze týden dopředu do pátku 14:00 hod.

Pokud si budete chtít změnit oběd v daném týdnu, oběd se Vám odhlásí a dítě bude bez obědu.