Zápisové lístky

16.04.2020

Zápisové lístky pro žáky učebních oborů budou k dispozici v hnědé schránce ve vchodu školy ve dnech 20. – 22. dubna 2020 vždy od 8.00 – 12.00. Obálky budou označeny vždy jménem žáka.

Před vyzvednutím zápisového lístku zkonzultujte postup s poradcem pro volbu povolání, p. učitelem Marinovem (e-mailem či telefonem).

Studenti, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ (pravděpodobně v červnu) si pro zápisový lístek přijdou až po přijímacích zkouškách.

Mgr. Radek Hendrych – ředitel školy