Školní družina: informace

17.04.2020

Po dobu uzavření škol nebude poplatek za školní družinu účtován (popřípadě budeme řešit vratky zákonným zástupcům).

Radek Hendrych