XXVII. školní bál

08.01.2016
Vedení školy, pedagogický sbor a školní sportovní klub při ZŠ v Odrách na Komenského ul., příspěvková organizace si Vám dovolují oznámit, že
v pátek 29. ledna 2016 od 20:00 hodin
se pořádá v sále Dělnického domu tradiční, tentokrát již

XXVII. školní bál

O pestrý program a kvalitní občerstvení je postaráno.
K poslechu, ale hlavně k tanci hraje hudební skupina R&K Band.
Vstupné včetně slosovatelné místenky činí 250,-Kč
Všechny přátele školy zvou pořadatelé