Workshop: tvorba vizitky

21.12.2019

Dne 16. 12. navštívilo naší školu 14 žáků ze ZŠ a MŠ Mankovice. Byl pro ně nachystán v pořadí již druhý workshop, týkající se základů počítačové grafiky.

V první části workshopu se žáci seznámili s prostředím pokročilého grafického editoru Zoner Callisto 5 a vyzkoušeli si jeho nejdůležitější nástroje.

V druhé části byli žáci formou diskuze seznámeni s tím, co je to vizitka a jaké jsou její náležitosti. Také jim byly prezentovány různé příklady již vytvořených vizitek. Následně si žáci v prostředí programu samostatně vytvořili vlastní vizitky. Design, kontaktní údaje i volba povolání – vše záviselo jen na jejich fantazii. Jejich díla hodnotíme jako velmi zdařilá. Po novém roce budou žákům předána ve fyzické podobě.

Workshop byl uskutečněn v rámci pětileté udržitelnosti projektu „Rekonstrukce dvou učeben a vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Komenského v Odrách“.

Věříme, že si žáci workshop užili a že budou mít z vytištěných vizitek radost.

Za ZŠ Odry Komenského,
Bc. Tomáš Kubíček

Nebyly nalezeny žádné obrázky