Besídka v domově důchodců

21.12.2019

Ve středu 18. prosince 2019 jsme jako každý jiný rok navštívili s dětmi z naší školy klienty v domově důchodců. Děti si opět připravily básničky, písničky, živý betlém a pohádku. Starší děti nám připomněly vánoční zvyky, tradice a koledy. Děti ze školní družiny vyrobily drobné dárečky, které jim s přáním předaly. Touto cestou ještě jednou děkuji účinkujícím, za jejich ochotu naučit se něco navíc pro dobrou věc. Velké díky patří: Janičce Botkové, Adriance Dudové, Míši Egyedové, Kristýnce Hradilové, Peťce Hůrové, Elišce Mikalové, Tobimu Pelcovi a Martinu Žurkovi. S panem učitelem Bazalou přišly tyto starší děti: M. Bálintová, D. Ferencová, M. Hanselová, M. Kašpar, K. Kučerková, M. Strnadlová.

Šumberová Mirka