Online výuka s rodilým mluvčím

12.04.2020

V rámci projektu MAP II pro ORP Odry v době nouzového stavu pokračuje výuka s rodilým mluvčím Milesem Leyshonem, byť pro omezený počet žáků. Výuka je realizována prostřednictvím webové aplikace Google Meet.

Bližší informace poskytuje Mgr. Radek Hendrych nebo Jana Olšinová.