Matematická soutěž Pangea

13.04.2020

1. ROTAČKY Roku 1872 vyšly La Liberté, první noviny tištěné na rotačce. Rotačky vytvořené v 19. století dokázaly vytisknout 10–12 tisíc osmistránkových novin za hodinu. Kolik tisíc osmistránkových novin by zvládly rotačky vytisknout za dva týdny nepřetržitého provozu?

a) 2 400 – 2 880 b) 3 000 – 3 600 c) 3 360 – 4 032 d) 4 000 – 4 800 e) 4 800 – 5 760

„Já tomu nerozumím!“

„Co je to za blbost!“

Nespokojené poznámky řešitelů mezinárodní matematické soutěže Pangea provázely první minuty soutěžení. Co je důvodem všeobecné nespokojenosti. „Ano, to je trojčlenka, ale můžeš to také řešit i jinak, pokud si pořádně přečteš zadání.“ Navrhla paní učitelka. Řešitel po chvíli uvažování volí jednu z nabízených možností v testu….

Mezinárodní soutěž Pangea je soutěž pro základní školy a víceletá gymnázia. Soutěž Pangea zahrnuje příklady z matematiky, které se vyznačují netradičním zadáním. Pro každý rok se volí jiná témata soutěže. Tento rok to byly Média a Záchranné sbory.

Také žáci naší školy se soutěže zúčastnili. Soutěžení odstartovalo 10.2 a poslední účastníci dořešili úlohy na konci měsíce února. Celkem bylo čtyřicet pět řešitelů. Někteří z nich měli možnost vyjádřit názor na soutěž v anketě. Jak z ankety vyplynulo, děti shledaly úkoly v soutěži těžké a zadání obtížné, ovšem v budoucnu se soutěže spíše zúčastní.

Nyní jsou již k dispozici výsledky soutěžení, také v naší škole jsou více a méně úspěšní řešitelé.

Trocha statistiky – soutěže se zúčastnilo pětačtyřicet žáků, počet soutěžících dětí z Moravskoslezského kraje byl čtvrtý nejvyšší v rámci sedmi zúčastněných krajů z České republiky. Soutěžící od čtvrtého do devátého ročníku mohli získat maximálně 72 bodů. V pátých třídách,  z celkového počtu 72 bodů, nejvíce získali – Tereza Medunová (56), Štěpánka Botková (52), Prokop Volný (50). V šestých třídách,  z celkového počtu 71 bodů, nejvíce bodů získali – Jakub Jiříček (65), André Krotil a Jan Pavlík shodně (49).  V sedmých třídách, z celkového počtu 72 bodů, nejvíce bodů získal  Patrik Demel (27).

Průměrná úspěšnost veškerých získaných bodů všech zúčastněných soutěžících byla mezi třinácti až čtyřiadvaceti body, přičemž úspěšnější počet získaných bodů byl nejvýše o tři procenta vyšší u chlapců ze čtvrtých, pátých, devátých ročníků, v ostatních ročnících dosahoval rozdíl v bodech mezi chlapci a dívkami jednoho až dvouprocentního rozdílu.

Řeč čísel by nebyla možná, kdyby se žáci soutěže neúčastnili, a proto velice děkujeme všem řešitelům za ochotu, čas a snahu.

Pangea odstartovala v roce 2007 v Německu a počet zemí se stále rozrůstá, pro více informací k nahlédnutí: ZDE