Výroba adventních svícnů
24.11.2017

Pomalu se nám blíží čas prvního adventu, který letos připadne na 3. prosince. V tuto dobu bývá zvykem zapálit první svíčku na svícnu, kde jsou ještě připraveny další tři svíčky pro druhý, třetí a nakonec čtvrtý advent, jenž nastane přesně na Štědrý večer. V křesťanství znamená advent období čtyř neděl před vánočními svátky, kdy křesťané očekávají příchod Spasitele.

Adventní svícen jsme se pokusili vyrobit s žáky osmých tříd, kteří si letos zvolili za povinně volitelný předmět Seminář manuální zručnosti.

Základ svícnu tvoří kříž ze dvou dubových hranolů, který vznikl přeplátováním obou hranolů přesně uprostřed. Každý hranol má rozměry 23 x 60 x 300 mm. Přeplátování bylo asi nejnáročnějším úkonem z celé výroby svícnu vzhledem k vysokým nárokům na přesnost. Žáci si pak mohli individuálně vyzdobit povrch kříže rydly na linoryt. Poté následovalo vyhloubení čtyř mělkých jamek v místě budoucích svíček pomocí půlkulatého dláta. Uprostřed každé jamky byla následovně vyvrtána díra, do níž pak byla vsazena kalená ocelová jehla hrotem nahoru tak, aby vyčnívala z hranolu asi 20 mm (pro nasazení svíčky). Dále bylo nutno z tenčího dubového hranolu nařezat čtyři díly pomocí pilky čepovky a pokosnice, tyto díly po obroušení byly přilepeny z boku na hlavní kříž lepidlem na dřevo. Po konečném vybroušení a doladění jsme svícen napustili horkou fermeží, kterou jsme ohřáli v plechovce na vařiči. Výrobky se všem podařily a teď už jen opatrně nasadit červené svíčky, doprostřed položit čerstvou jedlovou či smrkovou větvičku a čekat na první advent…

Pěkné vánoce

Nebyly nalezeny žádné obrázky