UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU – PLACENÍ ŠKOLNÉHO ZA ŠD

20.10.2021

Upozornění pro všechny rodiče a zákonné zástupce dětí navštěvujících školní družinu:

  • Školné se platí vždy měsíc předem (např. do konce října musí být zaplacený listopad)
  • V případě nezaplacení školného za 2 kalendářní měsíce, může být dítě ze ŠD vyloučeno