Categories: Školní rok 2021/22 Leave a comment

Legiovlak Ostrava

Ve čtvrtek 7. 10. se výběr žáků z devátých tříd zúčastnil exkurze v Ostravě, kde byl na vlakovém nádraží přistavěn Legiovlak.  Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. V každém z vagonů byla nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Odborný výklad poskytovali školním třídám průvodci v replikách legionářských stejnokrojů, kteří nás provedli jednotlivými vagony a odpověděli na dotazy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.