Tělesná výchova pro děti ze školky

14.05.2019

Dne 3. 5. jsme se rozhodli připravit pro děti z mateřské školy hodinu tělesné výchovy. Dorazily děti z jednoho oddělení z mateřské školky na Pohořské ulici. Do tělesné výchovy se jich zapojilo 23. Na úvod byly po představení vyučujícího seznámeny s obsahem hodiny. Hodina byla založena na cvičení s hudbou. Na rozcvičení museli všichni cvičící poslouchat, co se v písničkách zpívá a musely vše napodobovat. Další část byla zaměřená na orientaci v prostoru. Při hudbě se všichni pohybovali, jakmile hudba přestala hrát, ihned museli všichni vytvořit dvojice v obručích. Na koho dvojice nevyšla, měl celý prostor v obruči vyhrazený pro sebe. Později byla tahle část lehce modifikována v tom, že byly rozmístěny červené a modré obruče, do kterých se snažily děti diferencovat dle pohlaví. Chlapci měli vyhrazené modré obruče a děvčata červené. Závěr hodiny byl zaměřen na zpevňování těla, sílení horních a dolních končetin a břišních svalů. Samotný závěr patřil protažení, zklidnění a krátkému zhodnocení. Po tělesné výchově čekalo na všechny malé občerstvení v podobě ovoce, čokolády, buchet a doplnění tekutin. Po občerstvení mohli všichni účastníci ze školky zhlédnout tělesnou výchovu žáků šesté třídy. Jsme velice rádi, že nejmenší děti ve vzdělávání přijali naši pozvánku na tělesnou výchovu a mohly ji absolvovat. Věříme, že úzká spolupráce bude i nadále pokračovat.

Nebyly nalezeny žádné obrázky