Spolupráce s Městskou knihovnou v Odrách

19.05.2023

V letošním školním roce jsme spolu s  dětmi 4. ročníků navázali intenzivnější spolupráci s Městskou knihovnou v Odrách. V rámci třídní soutěže  ,,Čtenářská liga“ se nabízela možnost, si na začátku školního roku  podat přihlášku a v rámci výuky českého jazyka a literatury  knihovnu s měsíční pravidelností  navštěvovat. Nešlo pouze o výměnu zapůjčených knih, ale především o to, abychom se zdokonalili v orientaci při výběru žánrů, vyhledávání informací  a v neposlední řadě našli  novou zálibu v podobě čtení námi vybrané knížky. Velmi nám k tomu pomohly pracovnice  knihovny  p. Šubrtová a p. Blaževičová, které nás vždy ochotně přijaly a snažily se zpříjemnit naše čtenářské chvilky zajímavými projekty (např. Vánoční čtení, besedy na téma Komiks, Druhy literárních žánrů , apod.) Moc jim děkujeme za hezké a smysluplné zpestření výuky . Snad jsme všichni společně přispěli k tomu, že někteří žáci objevili, dnes už malinko opomíjený  koníček ,  čtení knih.

K. Lebánková, T. Hluchník