Společné dílny – další setkání rodičů a dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

13.12.2011

joomplu:3341V letošním školním roce pokračovalo setkání rodičů a dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v rámci projektu Integrace na druhou. Stejně jako v loňském roce proběhly v říjnu a listopadu tři odpolední aktivity v komunikačním centru naší školy.

Děti, pod vedením pedagogů a rodičů, vypracovávaly úkoly, zaměřené na procvičování laterarity (pravolevé orientace), prostorové orientace, sluchového a zrakového vnímání, paměti a postřehu.

Dále to byly úlohy na osvojování pravopisu, s využitím reedukačních pomůcek. Rodiče byli seznámeni s nejnovějšími postupy v oblasti nápravy specifických poruch učení a dostali rady, jak s dítětem pracovat v domácím prostředí.

loga_eu_esf_ms_op

Děkujeme rodičům za zájem, dětem hodně školních úspěchů a pedagogickým pracovníkům za spolupráci na Společných dílnách.
Byli to: Mgr. Petra Pobočková, Mgr. Lenka Rudolfová, Mgr. Petra Břímková, Mgr. Marcela Tomečková a Bc. Daniel Matyáš.

Daniel Matyáš

Nebyly nalezeny žádné obrázky