Spaní  ve školní  družině

23.06.2024

I  tento školní rok má svůj konec , a tak se 20.6.2024 uskutečnila  jedna  z  akcí,  na   kterou se na konci  školního roku děti těší – SPANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. V podvečer to začalo…

První naše kroky vedly do školní družiny na Malé budově, kde jsme si zanechali všechny donesené věci na přespání a nachystali pelíšky. Poté jsme navštívili naší cvičnou kuchyni, kde jsme si připravili pizzu, dle vlastního výběru. Pak jsme zamířili na školní dvůr a hřiště. Velký prostor na hry, soutěže i opékání buřtíků. Když jsme uspokojili chuťové buňky, vydali jsme se zpátky do školy. Za pomocí „ čelovek“, které děti  dostaly   jsme  procházeli  večerní,  strašidelnou  školou. Poté se nám v tělocvičně objevil úkaz- hemžení světlušek. Po  večerní  hygieně jsme se  vrátili  do svých nachystaných pelíšků, a postupně při sledování filmu: „ Gump“ usínali.

Sladkou tečkou byly palačinky od paní Pelcové, které  touto cestou moc  děkujeme. Zase jsme měli možnost být v družině pospolu i přes noc a každý z nás si odnesl svůj osobní a neopakovatelný zážitek.

Krásné léto plné sluníčka, zdraví a pohody, všem dětem, ale i jejím rodičům.

Tato akce byly spolufinancována  grantem města Odry.

Za vychovatele: Pazderková H.    Boháčová S.