Categories: Aktuality, Školní rok 2017/18 Leave a comment

Školička nanečisto

V průběhu dubna a května naše škola pořádala cyklus lekcí „Školička nanečisto“. Předškoláčci si tak mohli vyzkoušet své dovednosti a připravenost na nástup do 1. třídy, poznali školní prostředí a seznámili se s učitelkami budoucích prvňáčků. Rodičům byly poskytnuty cenné informace týkající se např. školní zralosti, denního režimu prvňáčka, motivace a zvládání školního neúspěchu.

Děkujeme všem zúčastněným za zájem a ochotu strávit s dětmi ve škole pár odpoledních hodin.

Petra Pobočková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.