Exkurze SUM

01.05.2018

Žáci druhého stupně se v rámci pracovního vyučování postupně seznamují s různými profesemi ve firmách, jež působí v Odrách a nejbližším okolí. Letošní, v pořadí již třetí, exkurze zavedla osmáky v úterý 24. dubna do firmy SUM, která se nachází v areálu bývalého podniku Optimit Odry.

Při vstupu do firmy si všichni z bezpečnostních důvodů navlékli reflexní vesty a vydali se za novým poznáním. V rozměrné hale plné železa a velkých kovoobráběcích strojů se žáci seznámili s výrobním programem a viděli práci na CNC strojích, soustruhu a vyjiskřovačce. Zlatým hřebem naší exkurze byla zastávka u kalicích pecí, kde se žáků ujal pan Pazderka. Po teoretické přednášce o kalení a popouštění následovala praktická ukázka. Žáci
z povinně volitelného předmětu Seminář manuální zručnosti si s sebou přinesli rýsovací jehly, které sami vyrobili z materiálu, jež nám firma Sum věnovala na začátku školního roku. Hroty těchto jehel musí být zakaleny a popuštěny, aby se nezlomily při používání. Žáci tak mohli na pracovišti sledovat, jak celý proces probíhá, přičemž kalení a popouštění jehel muselo probíhat po jednom kuse. Dále ještě následovala ukázka kovářského černění železa, viděli jsme na jednom speciálním stroji zkoušku tvrdosti ocele a na druhém čištění kovu pomocí tryskání, na závěr byl jako bonus na chvíli spuštěn buchar. Za vše panu Pazderkovi moc děkujeme.

Úplně na závěr patří poděkování majiteli firmy, panu Drahoši Lustigovi, jež nás provedl bez úhony všemi pracovišti. Děkujeme rovněž za materiál, z něhož si mohli žáci rýsovací jehly vyrobit. Všichni se už těší na to, jak je vyzkoušejí.

Nebyly nalezeny žádné obrázky