Šachový turnaj červen 2023

28.06.2023

Šachy jsou duševním sportem, v němž se rozvíjí tvůrčí myšlení, paměť, fantazie, přesnost, vůle.

10 šachistů z 5.-9.tříd se utkalo s šachovým reprezentantem Oskarem Gřeškem v simultánní hře. I když protihráčů bylo méně než minule, byli pro Oskara obtížnějšími soupeři, protože se zlepšili. Postupně devět protihráčů porazil, ale desátému hráči, Davidovi Nguenovi, vzdal. Tímto se David Nguyen, podle Oscarového očekávání, stal vítězem simultánní hry. Následoval turnaj na 5 kol. Vítězem turnaje se stal Vojta Konrád před druhým Davidem Nguyenem a třetím Michalem Šustkem, všichni z 9.C.  Všem šachistům děkuji za účast. Velice si cením toho, že se kluci ve své hře posunuli. Jen tak dál.

Mgr. Jana Gřešková